20190922_050911
🙏 ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนแนวหลัง ทั้งส่งใจเชียร์และสนับสนุนในปัจจัยด้านต่างๆ   เพื่อการออกพื้นที่
ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่าน้ำมันรถ  อาหารทีมอาสาสมัคร และอื่นๆ
Read more: ทริปหน่วยแพทย์ วันที่ 20-22 กันยายน 2019 พื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง