สำนักงานมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา  
อาคารเลขที่ 8 หมู่บ้านสวนสนซอย 12  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์  02-375 1304   084-656 8001  โทรสาร 02-735 4270
 
www.ccmffoundation.org
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ร่วมสนับสนุน มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา  
เลขที่บัญชี 028-2-68572-3 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาคลองตัน
 
 
ติดต่อบุคลากรและโครงการในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา
 
1 คุณมีชัย  โกแวร์  CellPhone 081-827 0174
Office  02-319 7764 -5
Fax     02-314 4331

2 คุณชวนพิศ  โกแวร์  CellPhone 088-642 1154
Office  02-319 0399-40
Fax     02-02-717 3968
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

3 คุณวีระชัย อังศุภูติพันธ์  CellPhone 087-078 5927
Office  02-318 4054-5
Office  02-640 8154
Fax     02-735 4270
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

4 คุณศรีสุภัทร อังศุภูติพันธ์  CellPhone 081-803 8724
Office  02-318 7092-3
Fax     02-314 4331
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

5 คุณไพชยนต์ เชาวนวีรกุล   CellPhone 081-838  1909
และคุณกุหลาบ เชาวนวีรกุล    CellPhone 087-351 7451

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

6 คุณมนตรี  ศิริสมบูรณ์วงศ์  CellPhone 089-925 6850
Office   02-429 1537
Fax      02-429 1156
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

7 คุณวิกเตอร์ ยูน ตัก ซอย  CellPhone 081-735 0212
Home   02-513 8184
Fax H.  02-938 6647
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

8 คุณกาญจนา ประสงค์  CellPhone  083-909 9950
Home   02-539 1520
Fax      02-934 4170
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

9 สำนักงานมูลนิธิฯ
คุณนันทนิภา ปวีณภัทร  CellPhone  081-813 9141
Office       084-656 8001
Office    02-375 1304
Fax       02-735 4270
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

10 บ้านร่มย็นเชียงคำ
คุณรัชนี  ทันระกาCellPhone  081-924 9834
Office    054-870 539
Fax       054-870 520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

11 บ้านร่มเย็นวานรนิวาส
คุณไพชยนต์ เชาวนวีรกุล  CellPhone 081- 838 1909
Office  042-791 821
Fax     042-791 821
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
   
12 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
อาจารย์กรรณิการ์ จิตตะวงศ์   CellPhone  088-416 8379
Office  054-870 561
Office  089-553 6015
Fax     054-870 562
Bry.christian.kindergarten@gmail.com