wlck 07

         โรงเรียนเชีบงคำคริสเตียน  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  อนุบาล และประถมศึกษา  โดยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง   ได้รวมกันจัดงาน "เรารัก..เชีบงคำ" เป็นประจำทุกปี  นับเป็นครั้งที่ 6  ประกอบด้วย  ร้านจำหน่ายสินค้า  อาหาร  เครื่องดื่ม  เกมส์กีฬา  การนำเสนอผลงานการเรียนและการแสดงของนักเรียนทุกระดีับช้้นเรียนบนเวที  การแข่งขันทักษะด้านวิชาการคณิตศาสตร์     ซึ่่งการจัดงานนี้เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก

            ทั้งในศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการรื่นเริง  การทำกิจกรรมร่วมกันของคณะครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เชียงคำ แขกจากกรุงเทพฯ และแขกจากประเทศสิงคโปร์
Read more: "เรารัก...เชียงคำ ครั้งที่ 6"

CK 03

          ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่บ้านร่มเย็นเชียงคำ  2 คนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีนี้่้   คือ นายจักรพัน  ขัดจา และ นางสาวสายใจ  เหล็กใหล  และในเดือนธันวาคมนี้บ้านร่มเย็นได้มีโอกาสต้อนรับแขกจากกรุงเทพฯ  ประชาชนพี่น้องชาวอำเภอเชียงคำ และทีมจากประเทศสิงคโปร์   ที่มาร่วมในงาน "เรารักเชียงคำ #6" การจัดสันนทนาการ  การสามัคคีธรรม  และร่วมเป็นทีมเดินทางออกนอกสถานที่ไปเยี่ยมเยียน จัดกิจกรรมพิเศษพร้อมมอบสิ่่งของให้กับประชาชนที่ขัดสน ทั้งในพืนที่ราบ และพื้นที่บนดอย

Read more: บ้านร่มเย็นเชียงคำ

wc 05

           เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา  ตัวแทนครอบครัวสตรีได้ส่งมอบรถเข็นให้กับ คุณยายเล็ก จันทร์เรือง  อายุ 74 ปี  ซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ   โดยคุณยายเล็กป่วยและร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวโดยการเดินได้ มาเป็นเวลาหลายปี    และรถเข็นที่ได้รับจะมีส่วนช่วยให้คุณยายเล็กใช้ชีวิตประจำวันหรือจะเดินทางไปที่ต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น

Read more: ครอบครัวสตรีมอบวีลแชร์ให้ผู้ขัดสน