20181117 070441
            อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เดินทางทริปสุดท้ายของปี 2018 ไปให้บริการในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีประชาชนผู้เจ็บป่วยมารับการรักษา จำนวน 268 คน
Read more: หน่วยแพทย์ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
UB01
 
                    เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาเดินทางไปพื้นที่ภาคอีสาน  โดยได้รับการประสานงานและการต้อนรับอย่างดียิ่งจากองค์กรต่างๆในพื้นที่ทั้งฝ่ายงานสาธารณสุข
Read more: ประชาชนเดชอุดม อุบลราชธานี รับบริการจากหน่วยแพทย์ฯ
NST01          
           มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ขอขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่นทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การต้อนรับและจัดเตรียมด้านต่าง ๆ  เพื่ออาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิฯ เดินทางมาให้บริการกับประชาชนตำบลกำแพงเซา  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะหัวหน้าสรรพสามิตจรัล  เทวรัตน์ จากจังหวัดระยอง และทีมงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนและเดินทางมาร่วมงาน  ร่วมกับผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน  ยังผลให้การดำเนินงานลุล่วงด้วยดี   มีประชาชนผู้เจ็บป่วยมารับบริการรวม  486 คน  ประกอบด้วยผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ทันตกรรม ถอนฟัน ขูดหินปูน  และผู้มีปัญหาสายตายาว
Read more: ขอบคุณชาวนครศรีธรรมราช

SC01

        น้องกิ๊ฟจาก ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นวานรนิวาส ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา” (House of Grace Wanon Niwat) ได้เข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี1

            
Read more: น้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย