SC01

        น้องกิ๊ฟจาก ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นวานรนิวาส ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา” (House of Grace Wanon Niwat) ได้เข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี1

            

SC04

SC03

SC02