UB01
 
                    เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาเดินทางไปพื้นที่ภาคอีสาน  โดยได้รับการประสานงานและการต้อนรับอย่างดียิ่งจากองค์กรต่างๆในพื้นที่ทั้งฝ่ายงานสาธารณสุข
                   ฝ่ายงานปกครอง และฝ่ายงานศึกษา  สถานที่ปฏิบัติงานคือโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี  มีประชาชนผู้เจ็บป่วยมารับบริการตรวจและรักษาจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 935 คน  แบ่งเป็นคนไข้โรคทั่วไปทางอายุรกรรม  305 คน  ทันตกรรม (ถอนฟันและขูดหินปูน) 151 คน  และคนไข้มีปัญหาสายตายาวรับแว่นสายตา 479 คน
 
UB02
 
UB03
 
UB03
 
UB03
 
UB03
 
UB03
 
UB03