CK 03

          ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่บ้านร่มเย็นเชียงคำ  2 คนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีนี้่้   คือ นายจักรพัน  ขัดจา และ นางสาวสายใจ  เหล็กใหล  และในเดือนธันวาคมนี้บ้านร่มเย็นได้มีโอกาสต้อนรับแขกจากกรุงเทพฯ  ประชาชนพี่น้องชาวอำเภอเชียงคำ และทีมจากประเทศสิงคโปร์   ที่มาร่วมในงาน "เรารักเชียงคำ #6" การจัดสันนทนาการ  การสามัคคีธรรม  และร่วมเป็นทีมเดินทางออกนอกสถานที่ไปเยี่ยมเยียน จัดกิจกรรมพิเศษพร้อมมอบสิ่่งของให้กับประชาชนที่ขัดสน ทั้งในพืนที่ราบ และพื้นที่บนดอย

IMG 5641