เราเดินทางไปไกลสุดชายแดนไทยลาว ริมฝั่งแม่ำโขง พื้นที่ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

        ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ทริปนี้ ทั้งหน่วยงานเอกชน ภาคท้องถิ่น องค์กรรัฐ ทุกภาคส่วน
ละสำคัญยิ่ง ขอบคุณมากๆแด่อาสาสมัครผู้เสียสละร่วมออกทริปปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยทุกคน
 
มีประชาชนผู้เจ็บป่วยเดินทางมารับบริการ
• ทันตกรรม 125 คน
• อายุรกรรม 185 คน
• รับแว่นสายตา 430 คน

ขอขอบคุณ และขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ทริปต่อไปวันที่ 20-21 มีนาคม พื้นที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์