20190922_050911
🙏 ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนแนวหลัง ทั้งส่งใจเชียร์และสนับสนุนในปัจจัยด้านต่างๆ   เพื่อการออกพื้นที่
ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่าน้ำมันรถ  อาหารทีมอาสาสมัคร และอื่นๆ
 
🙏 ขอบคุณบุคคล และหน่วยงานในพื้นที่ปากพะยูน  หลายๆท่าน ที่เหน็ดเหนื่อยเตรียมงาน และอยู่ร่วมดำเนินงาน รวมทั้งการสนับสนุนอาหาร
สถานที่ การช่วยเป็นทีมงาน อย่างดียิ่ง
 
🙏 ขอบคุณพิเศษแด่แนวหน้า อาสาสมัครทุกท่านที่สละเวลา ร่วมไปออกพื้นที่ ปฏิบัติงานด้วยกัน อย่างสุดกำลัง ... แลกเวร ลางาน ทำงานนอกเวลา
เพื่อให้มีเวลาออกทริปพัทลุงนี้ ...  นอกจากตรวจรักษาในที่ตั้งหน่วยแพทย์แล้ว คุณหมอบางท่านยังขับรถเองไปดูแลคนป่วยติดเตียงถึงบ้านที่อยู่ห่างไกล
ขอบคุณและประทับใจสุดๆ  ... ตัวแทนประชาชนไลน์บอกว่า ซาบซึ้งใจอย่างมากค่ะ ❤
 
👍 ผลการดำเนินงาน มีประชาชนผู้เจ็บป่วยเดินทางมารับบริการในพื้นที่ ด้านอายุรกรรมทั่วไป ด้านรักษาโดยการฝังเข็ม  ทันตกรรม ตรวจฟัน
ถอนฟัน ขูดหินปูน  และผู้ป่วยรับแว่นสายตา   รวมทั้งสิ้น 881 คน
 
    🌷ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำพันธกิจทริปนี้ นะคะ..
 
20190921 170131
 
20190921_112153
 
20190921_111934
 
1569500036907
 
1569500179336
 
 
20190921_105521
 
20190921_111900