เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ประชากรไทยที่เป็นชนกลุ่มน้อย เผ่าละว้าในพื้นที่อำเภอฮอด  และชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง แม้ว เย้า ลีซอ ในอำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมารับการตรวจรักษาสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์ มีจำนวนผู้เจ็บป่วยด้านอายุรกรรม ทันตกรรม รับแว่นสายตายาว รวม  650 คน
 
ขอบคุณพระเจ้าในโอกาสดีๆที่ได้เป็นพระพร  ขอบคุณอาสาสมัครผู้ร่วมออกทริป  ขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ  ขอบคุณบุคคลากรและคริสตจักรในพื้นที่ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทริปต่อไป วันที่ 20-22 กันยายน พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช