Written by Super User

Written by Super User
 
สำนักงานมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา  
อาคารเลขที่ 8 หมู่บ้านสวนสนซอย 12  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์  02-375 1304   084-656 8001  โทรสาร 02-735 4270
 
www.ccmffoundation.org
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ร่วมสนับสนุน มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา  
เลขที่บัญชี 028-2-68572-3 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาคลองตัน
 
 
ติดต่อบุคลากรและโครงการในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา
 
1 คุณมีชัย  โกแวร์  CellPhone 081-827 0174
Office  02-319 7764 -5
Fax     02-314 4331

2 คุณชวนพิศ  โกแวร์  CellPhone 088-642 1154
Office  02-319 0399-40
Fax     02-02-717 3968
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

3 คุณวีระชัย อังศุภูติพันธ์  CellPhone 087-078 5927
Office  02-318 4054-5
Office  02-640 8154
Fax     02-735 4270
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

4 คุณศรีสุภัทร อังศุภูติพันธ์  CellPhone 081-803 8724
Office  02-318 7092-3
Fax     02-314 4331
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

5 คุณไพชยนต์ เชาวนวีรกุล  CellPhone 081- 838 1909
Office  042-791 722
Fax     042-988 612
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

6 คุณมนตรี  ศิริสมบูรณ์วงศ์  CellPhone 089-925 6850
Office   02-429 1537
Fax      02-429 1156
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

7 คุณวิกเตอร์ ยูน ตัก ซอย  CellPhone 081-735 0212
Home   02-513 8184
Fax H.  02-938 6647
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

8 คุณกาญจนา ประสงค์  CellPhone  083-909 9950
Home   02-539 1520
Fax      02-934 4170
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

9 สำนักงานมูลนิธิฯ
คุณนันทนิภา ปวีณภัทร  CellPhone  081-813 9141
Office       084-656 8001
Office    02-375 1304
Fax       02-735 4270
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

10 บ้านร่มย็นเชียงคำ
คุณรัชนี  ทันระกาCellPhone  081-924 9834
Office    054-870 539
Fax       054-870 520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

11 บ้านร่มเย็นวานรนิวาส
คุณไพชยนต์ เชาวนวีรกุล  CellPhone 081- 838 1909
Office  042-791 821
Fax     042-791 821
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
   
12 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
อาจารย์กรรณิการ์ จิตตะวงศ์   CellPhone  088-416 8379
Office  054-870 561
Office  089-553 6015
Fax     054-870 562
Bry.christian.kindergarten@gmail.com 

 

Written by Super User
Written by Super User

CCMF short Chart

1.สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า (Project for the Orphans)
บ้านพักถาวรเพื่อเด็กกำพร้า    ให้การอุปการะเด็กกำพร้าชายและเด็กหญิง รวมทั้งเด็กและเยาวชนในภาวะเสี่ยง โดยมูลนิธิฯจะจัดให้มีบ้านพักในบรรยากาศแบบครอบครัว รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมทั้งการศึกษาทุกระดับ      จนกว่าเด็กในอุปการะจะเติบโตและมีความรู้จนสามารถประกอบอาชีพที่ดีได้  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาสังคมและป้องกันมิให้เกิดปัญหาเยาวชนที่เป็นภาระต่อสังคม   และเพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติ  ประกอบด้วย
1.1  สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นเชียงคำ(House of Grace ChiangKham) 
     ในเนื้อที่ร่วม 50 ไร่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 98/1  บ้านสบแวน  หมู่ที่ 8  ตำบลเชียงบาน  อำเภอ    
     เชียงคำ จังหวัดพะเยา  
1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นวานรนิวาส (House of Grace Wanonniwat) 
     บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่  บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 13 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส  
     จังหวัดสกลนคร 
 
 
2. โครงการเพื่อคนพิการ  (Project for the Disabled)   
ในสังคมปัจจุบัน  มีประชากรส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาทุพพลภาพ  ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้  ไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด  แต่ในสภาวะไม่ปกตินี้ก็สามารถทดแทนด้วยความสามารถพิเศษในด้านอื่น โครงการเพื่อคนพิการมีภาระกิจหลักเพื่อช่วยเหลือผู้พิการแบบต่างๆ ในด้านการดำรงชีวิต การศึกษา  การให้กำลังใจและการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม  ให้มีทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นต่อตนเอง   ให้โอกาสเพื่อการฝึกฝนอาชีพ   ให้ที่พักและปัจจัยเพื่อการดำรงชีวิต     เพื่อให้คนพิการไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมแต่สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้
      ปัจจุบันศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้พิการทั่วไป  สำนักงานเลขที่ 10 ถนนพัฒนาการซอย 17 แขวงสวนหลวงและเขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250
      ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการด้านหูหนวก  เลขที่ 21/333 ซอยสมบูรณ์สุข  ถนนงามวงศ์วานซอย 31 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000
      ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการสายตา  เลขที่ 64 หมู่ที่ 15 ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
 
3. โครงการเพื่อผู้สูงอายุ   (Project for the Aged)
ด้วยตระหนักในคุณค่าของบุคคลทุกวัย  นอกจากเด็ก,  คนทำงาน    และผู้ที่เจ็บป่วยแล้ว  มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ต้องดำเนินชีวิตบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้าง   บ้างก็ขาดคนส่งเสียดูแลค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน           มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาจึงมีโครงการบ้านพักถาวรสำหรับผู้สูงอายุในบรรยากาศแบบครอบครัว (House of Care)  ให้มีสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน   การออกกำลังกาย    การใช้เวลาในทางธรรม    มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญดูแลด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านทั่วๆไป       ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการทั้งหมด    และจัดสร้างบ้านพักในที่ดินของมูลนิธิฯ ”Glory Land”    เบื้องต้นจำนวน 20 ไร่ ในอำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  
      ปัจจุบันมูลนิธิพันธกิจสัมพันธิ์เมตตาได้เข้าไปปรับปรุงที่ดินในด้านต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปในการจัดสร้างและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป
 
 
4. โครงการส่งเสริมการศึกษา  (Project for Education)
นอกจากโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  การศึกษาถือเป็นการป้องกันและระงับการเกิดปัญหาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร  มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะในวัยเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยเฉพาะการเริ่มศึกษาในระดับปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานจากชนบทที่ยังขาดโอกาสในสถานศึกษา  และความไม่เท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับเด็กในเขตชุมชนเมือง   มูลนิธิฯจึงจัดให้มีสถาบันการศึกษาเพื่อเด็กในชนบทวัยชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ  ที่ดำเนินงานโดยคนไทย พร้อมการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับบุคลากรเจ้าของภาษาเอง  
4.1 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน (ChiangKham Christian School)
โรงเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 140  บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา
 4.2 ห้องสมุดประชาชนบ้านสบแวน  (Baan SobVaen Public Library)
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชน และนักเรียน
นักศึกษาในท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง
 
5. โครงการเพื่อสุขภาพ (Project for Health Care)
เรื่องสุขภาพนับได้ว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเราเป็นอย่างมาก   ถ้ามีสุขภาพแข็งแรง  ร่างกายเจริญเติบโตอย่างปกติในทุกส่วน ก็สามารถดำเนินชีวิตในบทบาทหน้าที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ครอบครัวเป็นปกติสุข  สังคมและประเทศก็จะเจริญก้าวหน้า
5.1 งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Medical Mobile Clinic)
    งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาพยาบาล   และคำแนะนำทางสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้องจากแพทย์แผนปัจจุบัน  ลักษณะการดำเนินงานประกอบด้วยขบวนรถบัสหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์  ยารักษาโรค  และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหน่วยงานและสถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อุทิศตัวเดินทางออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย  ให้บริการทางด้านตรวจ-รักษาโรคทั่วไปทางอายุรกรรม  ตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนฟัน    ตรวจ-รักษาโรคตา  ผ่าตัดตาต้อเนื้อ  ต้อกระจกพร้อมเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม   และนำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ขัดสน ทั้งนี้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้นจากประชาชนผู้มารับบริการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ.1988(พ.ศ.2531) จนถึงปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) นับเนื่องได้ 23 ปี  จำนวน 247 โครงการ  ใน 310 พื้นที่  มีประชาชนได้รับบริการแล้ว กว่า170,766 คน
      ปัจจุบันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของพื้นที่ต่างๆ  ที่ได้แจ้งความประสงค์ไปถึงสำนักงานมูลนิธิฯเพื่อจัดตารางการออกพื้นที่ปฏิบัติงานประจำปี
5.2  งานส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย  (Traditional Thai Health Care)
      เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ จากวิถีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย โดยวิธีการให้ความรู้  การฝึกอบรม  การสอนถึงการปฏิบัติตัวและการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร
 
6. โครงการเอเดน (Eden’s Project)  
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้อยู่ห่างไกลความเจริญ ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย  ซึ่งมีอาชีพหลักจากงานเกษตรกรรม “โครงการเอเดน”มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานเกษตรกรรมของชนกลุ่มน้อยให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตัวเอง ครอบครัว
และนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม    กลุ่มเป้าหมายของโครงการเอเดนคือเกษตรกรที่ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  ระยะเวลาของแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของเกษตรกรรมนั้น ๆ  โดยมูลนิธิฯ จะช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และความรู้
ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้เหมาะสมและมีรายได้เพียงพอต่อ
การดูแลตัวเอง ครอบครัวและนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ให้การสนับสนุนด้านโครงการเกษตรกรรมแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่จัน ,จังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง  และจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งหมดกว่า20 โครงการ ในอาชีพการทำนาดำ ทำไร่ข้าวก่ำ  เลี้ยงหมู  การปลูกดอกคำปูจู  การเลี้ยงปลา ทำไร่ถั่วลิสง ไร่ข้าวโพด และการอุตสาหกรรมย่อย เช่น การเย็บจักรโพ้ง เป็นต้น
 
7. โครงการบริการสาธารณประโยชน์  (General Social Welfare Project)
เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลและรายครอบครัวในด้านการศึกษา, งานอาชีพ,  ที่อยู่อาศัยหรือเอกสารราชการ       โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะบุคคลเป้าหมาย ยังถิ่นพำนัก       หรือสำรวจความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัย  เพื่อศึกษาข้อมูลความเดือดร้อนและความต้องการและให้การช่วยเหลือโดยตรง   เช่น  การบรรเทาทุกข์ในภาวะเร่งด่วนด้านบ้านพัก,   การช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จากภัยสังคมพร้อมบุตรในครรภ์,  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย, ผู้ประสบอัคคีภัย  เป็นต้น     โดยรูปแบบงานพันธกิจสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านมาได้แก่
 7.1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร ,จังหวัดอุดรธานี ,  จังหวัดเพชรบูรณ์,  จังหวัดแพร่ ,  จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดพิษณุโลก   ล่าสุดคืออำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
7.2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง  
7.3 การช่วยเหลือทั่วไปแก่ผู้ยากไร้อย่างเฉพาะเจาะจง 14 ครอบครัว
7.4 ช่วยเหลือเด็กหญิงในภาวะเสี่ยงให้มีครอบครัวใหม่พร้อมรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น
7.5 ช่วยเหลือเด็กหญิงที่มีบุตรจากการประสบภัยสังคม  ให้สามารถกลับมามีชีวิตใหม่และรับ
โอกาสใหม่ทั้งด้านการดำเนินชีวิตและการศึกษา
7.6 การมอบสิ่งของให้กับโรงเรียน / นักเรียนที่กันดารขาดแคลน ในอำเภออมก๋อย เชียงใหม่
7.7 การมอบเครื่องอุปโภค-เครื่องบริโภคทั่วไปที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับผู้ขัดสนที่มารับบริการจากงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิฯ
7.8  การบริจาคชุดชั้นในสตรี และผ้าอนามัยไปมอบให้กับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี
 

 

8. พันธกิจเรือนจำ  Prison  Ministry

ก.ชื่อโครงการ   “ชีวิตสีขาว”

ข.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว

ค.หลักการและเหตุผล  เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังในประเทศไทยมีมาก  ซึ่งมูลนิธิฯเห็นความสำคัญและคุณค่าในชีวิตของผู้ต้องขังนี้   ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจและความคิด  โดยมั่นใจว่าหากผู้ต้องขังได้รับกำลังใจ การยอมรับ และการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  เขาจะสามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม เป็นสมาชิกทึ่ครอบครัวพึ่งพาได้และจะร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ง.วัตถุประสงค์   เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆ  ได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม สามารถมีชีวิตและอาชีพที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับและเป็นกำลังพัฒนาประเทศ

จ. การดำเนินโครงการ

1  จัดหากลุ่มคนที่มีภาระใจ มีความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังเพื่อมาร่วมโครงการ

2  จัดหาทัณฑสถานที่สามารถขออนุญาตเข้าไปเพื่อดำเนินโครงการ

3  อบรมความรู้ในเรื่องการดำเนินชีวิต  การอบรมอาชีพและทักษะที่สามารถช่วยให้ผู้ต้อง

    ขังในเรือนจำหรือเยาวชนในสถานพินิจ ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือประกอบอาชีพได้เมื่อ

    พ้นโทษ

    3.1  ให้การอบรมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมในขณะที่อยู่ในเรือนจำ/สถานพินิจ

    3.2  ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาด้านอาชีพ

    3.3  จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูชีวิต เพื่อให้ไม่มีพฤฒิกรรมทำผิดซ้ำ

    3.4  จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับสู่สังคมได้

           อย่างมั่นคงและมั่นใจ

4  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

**************************************

 

Written by Super User

 

ปัจจุบันแพทย์แผนไทยเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากกระแสความตื่นตัวของประชาชนที่หันมาให้ความสนใจด้านการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนที่ร่างกายจะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีที่พึ่งพาธรรมชาติมากขึ้น  ดังนั้นแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้นิยมดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้สถาบันการสอนตลอดจนธุรกิจการบริการแพทย์แผนไทยได้ขยายตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น    อย่างไรก็ตามแม้ความนิยมจะสูงมากขึ้นแต่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้นยังมิได้มีอย่างเพียงพอ   แต่มักมีการนำความเชื่อทางไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ   ซึ่งนับเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการเข้าถึงทั้งบริการและการศึกษาเพื่อนำมาเป็นวิชาชีพ      มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาและจัดตั้งงานด้านแพทย์แผนไทย   ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามหลักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ถูกต้อง
 
 
 
 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางการฝึกสอนบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพออกสู่ตลาด เพื่อเป็นท่อพระพรและนำความสุข มีสุขภาพกาย ใจและจิตวิญญาณที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสาธารณสุข
3. ส่งเสริมให้บุคคลได้ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยและการออกกำลังกายโดยการยึดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องรวมทั้งการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา
4. พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและพื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทย การค้นหาศักยภาพ การหนุนจิตชูใจผู้ที่
รักงานด้านนี้  ซึ่งนอกจากจะเพื่อส่งเสริมสุขภาพตนเองแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นงานอดิเรก หรือถึงขั้นพัฒนาสู่การมีอาชีพ 
 
 
 
ขั้นตอนวิธีดำเนินการ
1. ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์พันธกิจแพทย์แผนไทย
2. จัดตั้งให้มีศูนย์พันธกิจแพทย์แผนไทยที่สามารถปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ได้จริง
3. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสอนและให้บริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
4. จัดบริการด้านวิชาการ ฝึกอบรม และการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพร
 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีศูนย์พันธกิจแพทย์แผนไทยที่เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนการรียนรู้และให้บริการสุขภาพด้วย
วิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรืออื่น ๆ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
2. เกิดการเรียนรู้และการให้บริการสุขภาพ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มผู้สนใจด้านนี้
3. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การแพทย์แผนไทย มีส่วนในการรับใช้ในการถ่ายทอดต่อด้านความรู้  การหนุนจิตชูใจพี่น้อง  การใช้เวลาร่วมกันเพื่อกิจกรรรมด้านสุขภาพและการมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพจนสู่การประกอบอาชีพสำหรับบางคน  
4. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การแพทย์แผนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
 
**************************************